Industriell fuktkvotsmätning – Virke och träbaserade material

De fuktmätare vi erbjuder omfattar hela kedjan från nysågat virke till färdigtorkat virke, träkomponenter och material för bioenergi. Samtliga är optimerade för automatisk mätning i produktionslinjer.

MC Pro 1500 är en fuktmätare av virke som används för fukt-klassning av rått virke i sågverkets råsortering inför torkning i virkestork. I en virkestork tillämpas med fördel fuktkvotsmätning med Kiln Scout för att säkerställa att rätt fuktkvot uppnås i virket. För fuktkvotsmätning i justerverk, hyvlerier, limträlinjer och målerier kommer MC Pro 2400 eller 2500 naturligt in för att mäta virkets fuktkvot, larma för avvikelser och dokumentera körningar för uppföljning till det interna kvalitetssystemet och till virkets slutkunder. MC Pro 910 är en fuktmätare som kan användas för mätning av virkets ytfukt för målning, samt för träbaserat material för bioenergi . Produkterna från Finna Group erbjuds av oss i Europa, och är i drift i hundratals industrier runt om i världen.

mcpro1500-webb2

MC Pro 1500

Läs mer
mcpro2400-webb

MC Pro 2400

Läs mer
mcpro-2500-webb

MC Pro 2500

Läs mer
kilnscout-euro-webb

KilnScout

Läs mer
910-webb

MC Pro 910

Läs mer