Fuktmätare – Pulver och granulat

Dynalyse AB erbjuder fuktmätarna Smart NIR och Smart RF som kan användas används för kontroll av fukt i produkter i form av pulver eller granulat såsom spannmål, vällingpulver m fl.
Smart NIR är en fuktmätare som kan användas för att kontrollera fukt i såväl öppna transportband som i slutna rör. Smart RF-proben är en annan fuktmätare som kan användas i kontinuerliga flöden eller silo-liknande behållare. Men även Smart RF med plattor kan användas för passerande material. Fuktmätarna återfinns inom en mängd olika industrier som producerar ex.vis spannmål, kaffe, tobak, gips, bioenergi, sand, djurfoder, restavfall från reningsverk, papper, etiketter, medicinska råvaror, livsmedelspulver (välling) mm. Fuktmätare från Finna Group erbjuds av oss i Europa.

910-webb

Smart NIR

Läs mer

Smart RF

Läs mer