Fuktmätning – Pulver/granulat

Dynalyse AB erbjuder fuktmätarna Smart NIR och Smart RF som kan användas används för fuktkontroll för olika pulver – eller granulatbaserade produkter.
Smart NIR kan användas för att kontrollera fukt i såväl öppna transportband som i slutna rör. Smart RF-proben kan användas i kontinuerliga flöden eller siloliknande behållare för kontroll av fukt. Men även Smart RF-plattor kan användas för passerande material. Produkterna återfinns inom en mängd olika industrier som producerar ex.vis spannmål, kaffe, tobak, gips, bioenergi, sand, djurfoder, restavfall från reningsverk, papper, etiketter, medicinska råvaror, livsmedelspulver (välling) mm. Fuktmätarna från Finna Group erbjuds av oss i Europa.

910-webb

Smart NIR

Läs mer

Smart RF

Läs mer