Färgmängdsmätning

Dynalyse AB erbjuder systemet ‘Paint Control’ för målerier. Systemet är modulärt och används för process-övervakning samt dokumentation för att säkerställa rätt färgmängd på målad panel, lister eller motsvarande. I detta system kan ingå följande produkter, som också erbjudes separat: MC Pro 2400/2500 för mätning av inkommande fuktkvot i virkets hela tvärsnitt samt MC Pro 910 för mätning av ytfukten före målning. Fuktmätarna från Finna Group erbjuds av oss i Europa.

paintcontrol-webb

Paint Control

Läs mer