Densitet och vikt av virke - i hög takt
Densigrader & Weighter

Densigrader ger en noggrann mätning av virkets densitet (skrym) i en takt om 200+ bitar/minut. Weighter mäter och levererar enbart virkets vikt. Båda  installeras enkelt i tvärtransporterande linjer. Att mäta densitet eller vikt av virke i höga takter är utmanande. Densigrader och Weighter klarar detta med hög noggrannhet.

Ange ditt telefonnummer eller E-postadress nedan, så kontaktar vi dig så fort vi kan. Dina uppgifter sparas efter kontakt enbart efter ditt medgivande.

Tillämpningar:

Optimera torkning av virkespartier.
Som underlag för förbättring av fuktmätning.
Andra sorteringsbehov med avseende på virkets densitet.

Densigrader mäter densitet, längd, tjocklek och bredd för varje stycke som passerar på en tvärtransportör. Den är utformad för att vara robust, enkel att använda och för ett brett spektrum av applikationer.

 • Kapacitet 200+ st/min
 • Kedjehastighet upp till 1,7 m / s
 • Separerade virkesstycken på medbringarförsedd tvärtransportör
 • Rektangulärt tvärsnitt
 • Utrymme som krävs: ca 1200 mm av linjen
 • Densitet, längd och dimension ges via RS232 eller TCP/IP
 • Ackumulerade resultat och övrig information visas på skärm
 • Noggrann mätning av densitet
 • Takt upp till 200 st/min
 • Oberoende av fuktkvot
 • Hyvlat eller ohyvlat virke
 • Tar liten plats
 • Lätt att använda
 • Mekanisk princip
 • Passiva komponenter
 • Standardavvikelse ofta bättre än 3%

Kontakta oss

Danmark, Norge & Sverige

Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen & Ryssland

Storbritannien & Irland

Kanada & USA

Schweiz, Tyskland & Österrike

Japan