Densitet och vikt av virke - i hög takt
Densigrader & Weighter

Densigrader och Weighter är noggranna i att mäta densitet eller vikt och ge en fuktklass inför torkning i en virkestork. Otorkat trä ger en skrymdensitet hos virke som är en funktion av faktisk densitet hos trä och fuktkvoten i virke. Densigrader och Weighter kan med fördel också användas för att mäta densitet hos andra produkter av trä såsom torkat virke, där densitet vid leverans är viktig, exempelvis för vissa snickeriprodukter. Densigrader tar fram skrymdensitet hos virke medan Weighter enbart levererar vikt hos ett stycke trä. Båda klarar takter på över 250 medbringare per minut. Kommunikation med styrsystem i sorteringsverk eller direkt styrning av grindar kan göras via olika gränssnitt. Data Report kan användas med Densigrader för att sammanställa sorteringsresultat till helt digitala rapporter.

Ange ditt telefonnummer eller E-postadress nedan, så kontaktar vi dig så fort vi kan. Dina uppgifter sparas efter kontakt enbart efter ditt medgivande.

Tillämpningar:

Optimera torkning av virke.
Som underlag för förbättring av fuktmätning.
Andra sorteringsbehov med avseende på densitet hos virke.

Densigrader mäter densitet, längd, tjocklek och bredd för varje stycke som passerar på en tvärtransportör. Den är utformad för att vara robust, enkel att använda och för ett brett spektrum av applikationer.

 • Kapacitet 260 st/min
 • Kedjehastighet upp till 2,2 m/s
 • Separerade virkesstycken på medbringarförsedd tvärtransportör
 • Rektangulärt tvärsnitt
 • Utrymme som krävs: ca 1200 mm av linjen
 • Densitet, längd och dimension eller vikt ges via RS232 eller TCP/IP
 • Reläutgångar för direkt styrning
 • Ackumulerade resultat och övrig information visas på skärm
 • Noggrann mätning av densitet eller vikt
 • Takt upp till 260 st/min
 • Oberoende av fuktkvot
 • Hyvlat eller ohyvlat virke
 • Tar liten plats
 • Lätt att använda
 • Mekanisk princip
 • Passiva komponenter
 • Standardavvikelse ofta bättre än 3%

Kontakta oss

Danmark, Norge & Sverige

Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen & Ryssland

Storbritannien & Irland

Kanada & USA

Schweiz, Tyskland & Österrike

Japan