Densitet och vikt
Densigrader & Weighter

Användningen av Densigrader ger en noggrann bestämning av virkets skrymdensitet i en takt på upp till 200 bitar/minut. Densigrader installeras enkelt i tvärtransporterande linjer.

Ange ditt telefonnummer eller E-postadress nedan, så kontaktar vi dig så fort vi kan.

Tillämpningar:

Optimera torkning av virkespartier.
Som underlag för förbättring av fuktmätning.
Andra separationsbehov med avseende på densitet.

Densigrader levererar densitet, längd, tjocklek och bredd för varje stycke som passerar på en tvärtransportör. Den är utformad för att vara robust, enkel att använda och för ett brett spektrum av applikationer.

 • Kapacitet upp till 200 st/min
 • Kedjehastighet upp till 1,5 m / s
 • Separerade virkesstycken på medbringarförsedd tvärtransportör
 • Rektangulärt tvärsnitt
 • Utrymme som krävs: ca 1200 mm av linjen
 • Densitet, längd och dimension ges via RS232 eller TCP/IP
 • Ackumulerade resultat och övrig information visas på skärm
 • Noggrann bestämning av densitet
 • Takt upp till 200 st/min
 • Oberoende av fuktkvot
 • Hyvlat eller ohyvlat virke
 • Tar liten plats
 • Lätt att använda
 • Mekanisk princip
 • Passiva komponenter
 • Standardavvikelse ofta bättre än 3%

Kontakta oss

Danmark, Norge & Sverige

Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen & Ryssland

Storbritannien & Irland

Kanada & USA

Schweiz, Tyskland & Österrike

Japan