Densitet/vägning – Virke

För råsorteringen kan vi erbjuda verktyg för torkoptimering med Densigrader/Weighter. Dessa kan också användas för torkat virke, där en leveransdensitet är viktig, såsom för vissa snickeriprodukter. Densigrader tar fram faktisk skrymdensitet medan Weighter enbart levererar vikt för varje virkesstycke. Båda klarar takter på 200+ medbringare/minut. Data Report sammanställer sorteringsresultat till en helt digital rapport.

weighter_webb_1

Densigrader & Weighter

Läs mer
datareport_webb

DataReport

Läs mer