Densitet och vikt av virke – i hög takt

För råsorteringen kan vi erbjuda verktyg för sortering med avseende på virkets fukt med Densigrader och Weighter. Båda är effektiva som en optimering inför torkning i en virkestork. Dessa kan också användas för torkat virke, där träets densitet vid leverans är viktig, såsom för vissa snickeriprodukter. Densigrader tar fram virkets densitet (skrym) medan Weighter enbart levererar träets vikt för varje passerande stycke virke. Båda klarar takter på 200+ medbringare/minut. Data Report sammanställer sorteringsresultat till en helt digital rapport.

weighter_webb_1

Densigrader & Weighter

Läs mer
datareport_webb

DataReport

Läs mer